• CHEESE PRESS

  Cheese Press

  $60.00
 • PHTESTSTRIPS

  pH test strips – pH 4.0 – 7.0

  $70.00
 • YogurtKit with box

  Yoghurt Making Kit

  $80.00
 • Feta and Halloumi Kit

  Fetta & Halloumi Kit

  $85.00
 • Cheddar kit

  Cheddar Kit

  $100.00
 • Blue vein kit

  Blue Vein Kit

  $100.00
 • Romano and Parmesan kit

  Romano & Parmesan Kit

  $105.00
 • Swiss style cheesemaking kit

  Swiss Style Kit

  $120.00
 • Camembert and Brie kit

  Camembert & Brie Kit

  $150.00